Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Hải Phòng khu vực 3 thông báo (CV 5583)

30/07/2020
1800

Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Hải Phòng khu vực 3 đang tiến hành xác minh, kiểm kê, phân loại hàng hóa nhập khẩu tồn động tại cảng thuộc địa bàn hoạt động Hải quan theo Thông tư số 203/2014/TT-BCT ngày 22/12/2014.

 

Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Hải Phòng khu vực 3 thông báo chủ sở hữu những lô hàng có nội dung sau đây (theo bảng kê danh sách đính kèm) mang toàn bộ giấy tờ cần thiết đến: Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Hải Phòng khu vực 3 - Cục Hải quan Thành phố Hải Phòng, số điện thoại: 0225.382.7237. Sau thời hạn 60 ngày kể từ ngày thông báo không có cá nhân, tổ chức đến nhận Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Hải Phòng khu vực 3 sẽ xử lý các lô hàng trên theo quy định của pháp luật.

0903.221.869
0938.829.379