DANH BẠ CÁC CẢNG BIỂN THUỘC HỆ THỐNG CẢNG HẢI PHÒNG

19/05/2020
2633
TÊN CẢNG ĐỊA CHỈ MÃ CẢNG
Lưu kho | Dỡ hàng
ĐIỆN THOẠI
CONTAINER QUỐC TẾ HP Thị trấn Cát Hải - Huyện Cát Hải - TP.Hải Phòng 03EES06 | VNCLH 0225.3765199
0869.801188
0869.300900
CẢNG TÂN VŨ Phường Dông Hải 2 - Quận Hải An - Hải Phòng 03CCS03 | VNHPN 0225.3262608
0936.868232
0936.601959
CẢNG ĐÌNH VŨ Phường Đông Hải 2 - Quận Hải An - TP.Hải Phòng 03EES01 | VNDVU 0225.3769955
0912.511033
CẢNG NAM ĐÌNH VŨ Số 201 Ngô Quyền - Quận Ngô Quyền - TP.Hải Phòng 03CES11 | VNDVN 0225.3266468
0899.289000
CẢNG NAM HẢI ĐÌNH VŨ Đình Vũ - Đông Hải 2 - Quận Hải An - TP.Hải Phòng 03TGS05 | VNDNH 0225.3200069
0936.980639
CẢNG VIP GREEN PORT Khu KT Đình Vũ - Đông Hải2 - Quận Hải An - TP.HP 03TGS10 | VNCXP 0225.8830333
CẢNG HOÀNG DIỆU Số 3 Lê Thánh Tông - Quận Ngô Quyền - Hải Phòng 03CCS01 | VNHDI 225.3747095
CẢNG CÁ Số 409 Lê Lai - Quận Ngô Quyền - Hải Phòng 03CCS05 | VNHAL 0225.3836543
CẢNG CHÙA VẼ Số 5 Chùa Vẽ - Đông Hải 1 - Hồng Bàng - TP.Hải Phòng 03CES02 | VNCVE 0225.3827102
CẢNG HẢI AN Km2 Đình Vũ - Đông Hải 2 - Quận Hải An - TP.Hải Phòng 03CES01 | VNHIA 0225.3979717
TÂN CẢNG 128 Hạ Đoạn - Đông Hải 2 - Quận Hải An - TP.Hải Phòng 03CES07 | VNTCE 0225.3262666
CẢNG ĐOẠN XÁ Số 15 Ngô Quyền - Quận Ngô Quyền - TP.Hải Phòng 03TGS02 | VNDXA 0225.3765029
CẢNG TRANSVINA Số 223 Ngô Quyền - Quận Ngô Quyền - TP.Hải Phòng 03TGS03 | VNHPT 0225.3753040
TÂN CẢNG 189 Đình Vũ - Đông Hải 2 - Quận Hải An - TP.Hải Phòng 03EES02 | VNTCN 0225.3654885
CẢNG NAM HẢI Số 201 Ngô Quyền - Quận Ngô Quyền - TP.Hải Phòng 03TGS01 | VNNHC 0225.6574189
0225.6559555
0903.221.869
0938.829.379